Tasty House Chinatown Perth 美味的房子唐人街珀斯

Australian style Chinese food 澳大利亚风格的中国菜 (Àodàlìyǎ fēnggé de zhōngguó cài).

DSC01416

Australian seafood like fresh crab with garlic 新鲜的澳大利亚海鲜像蒜香螃蟹 (Xīnxiān de àodàlìyǎ hǎixiān xiàng suàn xiāng pángxiè)

DSC01419

 

Tasty House on Urbanspoon

Advertisements